360 Online Audience

360
Analizując Twoich użytkowników, jesteśmy w stanie stworzyć segmenty i grupy docelowe w oparciu o wspólne cechy behawioralne oraz mix danych 1st, 2nd i 3rd party, a następnie wykorzystać te dane w prowadzeniu kampanii mediowych.

Pierwszym krokiem jest analiza i zebranie wszystkich informacji o użytkownikach i klientach ze strony www, z działań mediowych oraz innych działania prowadzonych w internecie. Łącząc te dane z danymi ze źródeł zewnętrznych (3rd party), tworzymy profile i segmenty użytkowników, a następnie wykorzystujemy je do realizacji kampanii display lub mailingowych. Kompleksowa wiedza na temat użytkownika pozwala nam również na tworzenie strategii content marketingowych. Takie działania umożliwiają segmentację oraz personalizację komunikacji do segmentów i mikro-segmentów.

Sprawdź też pozostałe rozwiązania